Interimoplossingen

De vraag naar tijdelijke invulling van organisatievraagstukken neemt toe. Om beweging te krijgen in dynamische en complexe situaties zijn projectleiders en programmamanagers veelgevraagd.

 

Wij zien dat er grote behoefte is om nieuwe samenwerkingsbestanden vorm te geven en bestaande samenwerkingsvragen van de grond te trekken. Zowel bij lokale overheden als zorg- en onderwijsinstellingen.  Dit vraagt om oplossingen buiten de eigen organisatiekaders en om regievoering op netwerken. Het bij elkaar brengen van deze ontwikkeling is belangrijker dan ooit om tot innovatie te komen. Om dit doel te bereiken doen instellingen en organisatie een beroep op externe hulp: inhoudelijke expertise wordt ingehuurd, gecombineerd met daadkrachtig leiderschap van een interim-professional.

 

Mocht u een vraag hebben waar een tijdelijke toevoeging aan uw organisatie het verschil kan maken, dan helpen wij u graag bij het realiseren en implementeren van uw strategie.

interim

management

 

Organisaties zijn voortdurend in beweging om zich aan te passen aan de omgeving waarbinnen ze functioneren. Klanten, opdrachtgevers en de overheid stellen steeds hogere eisen aan dienstverlening. Het vermogen te veranderen is daarmee een voorwaarde voor continuïteit geworden. Veranderen is nooit klaar en bovenal een kwestie van doen en blijven doen. Onze interim-oplossingen richten zich dan ook met name op het implementeren van organisatieveranderingen waarbij een mensgerichte benadering voorop staat.

project

management

Kenmerkend voor een project is dat het een werkwijze is voor vraagstukken die veel nieuwe elementen bevatten. Binnen de bestaande organisatie kan daarom onvoldoende worden teruggevallen op eerdere ervaringen. Om het project  tot een goed einde te brengen, is de inbreng nodig van mensen die normaal in andere werkprocessen participeren. Per project moet er dan ook een passende werkwijze gezocht worden, in plaats dat de gebaande paden bewandeld kunnen worden. De inzet van een externe projectmanager kan het verschil maken voor het succesvol implementeren van uw project.

tijdelijke

Versterking

Wij helpen onze opdrachtgevers met analyses, organiseren, advies en het boeken van resultaten. De frisse blik van een ervaren bedrijfsvoeringsprofessional helpt om complexe processen in goede banen te leiden. Bovendien opent onze neutrale positie deuren die bij veranderingsprocessen voor anderen in de organisatie gesloten blijven. Ook zonder specifiek gedefinieerde vraag kan onze inzet een groot verschil maken.